Fuglesang – Rørsanger

Fuglesang – Rørsanger

Rørsangeren er en almindelig yngletrækfugl. Bestanden er estimeret til omkring 35000 ynglepar, men har i de seneste årtier været i tilbagegang. Rørsangeren er udelukkende knyttet til den tætte rørskov, og den anlægger sin rede i rørskoven, hvor tagrørene står i vand.

Den er udbredt fra det vestlige og sydlige Europa, i det sydlige Skandinavien, i Østeuropa og i det vestlige Rusland. desuden ind over Kaukasus og Centralasien til Mongoliet. Desuden spredte bestande i det vestlige Nordafrika.

Den overvintrer i Afrika fra Sahelzonen ned til ækvator. De første rørsangere dukker op i slutningen af april, men størstedelen ankommer i maj. De forlader os igen fra august, og de allersidste er væk i begyndelsen af oktober.

Rørsangeren er ret undselig i sin brunlige dragt, og kan være svær at kende fra dens nære slægtning kærsangeren.

Sangen består af rytmisk (den slår næsten takten som en metronom) gentagne toner, dels fløjtetoner, dels mere hæse, skrattende lyde, som hver, oftest, gentages 2-3 gange. Der forekommer også efterligner af andre arter, men i meget mindre omfang end hos sivsanger. Kærsangerens sang består udelukkende af efterligninger.

Link til rørsanger stemmer på Xeno-canto: http://www.xeno-canto.org/species/Acrocephalus-scirpaceus

Den har en række kald, hvor advarselskaldet er en snerren trrrr   –    trrrr, et andet er et groft kra og et hårdt ward. Desuden et gentaget hvæsende wæd.

Mvh

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere