Fuglesang – Rødstjert

Fuglesang – Rødstjert

Rødstjerten er en af de arter, der har klaret sig godt igennem de senere år, og bestanden nærmer sig nok de 75000 ynglepar. Den er udbredt over hele landet men bestanden er mindre tæt i Nordvestjylland.

Rødstjerten er trækfugl, og overvintrer i Afrika i Sahelzonen syd for Sahara. I Danmark ses den fra midten af april til midten af oktober.

Den yngler i gammel løvskov, og anbringer reden i huller og nicher. Den har også indtaget byens parker og haver med store gamle træer. Den yngler gerne i redekasser med stor åbninger, f.eks. med hele den øverste tredjedel som åbning.

Rødstjerten er udbredt fra England og Skotland i vest, i Skandinavien, og ind over Europa og Rusland, videre i det sydlige Sibirien og til ind i Mongoliet i øst.

Tidligere hørte rødstjerten familiemæssigt til smådroslerne, og var anbragt sammen med droslerne, men droslerne er skilt ud, og har fået deres egen selvstændige familie. Rødstjerten er nu anbragt sammen med fluesnappere, bynkefugle, rødhals, stenpikkere og nattergale.

Rødstjerten hører til en af vore mest farverige fugle, hvor hannen har rødt bryst, sort strube, grå isse, nakke og ryg, og smal hvid pandeblis. Hunnen er meget mere afdæmpet, med brunlig overside og lysere lidt rødlig underside. Begge har rødlig hale, som den ofte vipper med.

Rødstjertens sang består af en enkelt todelt strofe på ca. 2 sekunders varighed. Den begynder med en næsten ren tone og går over i tre fire fyldigere elementer, i retning af tjii-try-try-try. Den er en af de første til at begynde morgensangen, for det meste i tusmørket, inden solen står op.

Link til Xeno-canto med rødstjert stemmer: http://www.xeno-canto.org/species/Phoenicurus-phoenicurus

Det mest hørte kald er todelt, først et fyldigt hyid, ofte efterfulgt at nogle tørre tek tek.

Mvh

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere