Fuglesang -Løvsanger

Fuglesang – Løvsanger

Løvsangeren er en af vore almindeligste egentlige sangfugle, og den er udbredt som yngletrækfugl  over hele landet. Dens navn løvsanger er lidt misvisende, idet den lige så ofte findes i nåleskov. Den er i det hele taget ikke særlig kræsen med valg af ynglebiotop.

Løvsangeren har et stort udbredelsesområde, fra de Britiske Øer i Vest, ind over Europa, nord for Alperne, i hele Skandinavien, og i et bredt bælte ind over Rusland, Sibirien og Centralasien til Østkysten af Asien.

Den er langdistancetrækker og de danske løvsangere overvintrer fortrinsvis i tropisk Vestafrika i Sahelzonen syd for Sahara. De første løvsangere ankommer i midten af april, men det store indtræk og gennemtræk af de skandinaviske løvsangere sker først i begyndelsen af maj. De sidste tager afsted midt slut september.

Der har desværre været en konstant tilbagegang i den danske ynglebestand igennem de seneste 30 år, så bestanden er nu under halvdelen af hvad den var i 1970erne og begyndelsen af 80erne. Det skyldes formodentligt forhold i vinterkvarteret, eller eventuel konkurrence fra gransangeren.

Af udseende ligner den med sine grå/brungrønlige undselige farver gransangeren. Den har dog typisk lysere ben, et tydeligere lyst øjenbryn, knap så markeret hvid ring om øjet, og lidt længere vinger. Sangen er derimod helt forskellige og er det sikreste kendetegn. Sangen er en godt 3 sekunder lang (ca. 20 elementer), i tonehøjde faldende strofe (lidt melankolsk), der begynder med nogle i lyde di-di og slutter med mere y-agtige lyde dy-dy, meget forskelligt fra gransangeren tjif-tjaf.

Link til løvsanger og gransangersang på Xeno-canto: Først løvsanger http://www.xeno-canto.org/species/Phylloscopus-trochilus og her gransanger: http://www.xeno-canto.org/species/Phylloscopus-collybita

Kaldene er derimod lidt sværere at skelne. Løvsangerens kald er et kort hyit eller huit, som afsluttes med et hurtigt, i tonehøjde, opadgående svirp, kaldet er rent i tonen, uden tydelige overtoner. Gransangerens kald stiger mere jævnt, uden løvsangerens afsluttende svirp, og lyder lidt urent huitd, på grund af overtoner helt op i 5-8 kHz.

Mvh

Bjarne Bo

 

Venligst Log ind for at kommentere