Fuglesang – hvordan lærer de det?

Fuglesang – hvordan lærer de det?

Her i det sene forår og ind i den tidlige sommer kan vi nyde fuglesangen næsten overalt.

For os er det ren fornøjelse, men for fuglene er det ramme alvor, og der ligger en omstændelig læringsproces forud.

Fuglene lære at synge på en måde der til forveksling ligner den måde, hvorpå børn lærer at tale.

Hos fuglene kan man dele processen op i to dele, en lytte og lagringsproces, hvor de unge fugle lytter til de voksne fugles sang, og danner en mental skabelon i hjernen, hvordan sangen skal lyde, og  dernæst en øveproces, hvor de lytter til, hvad de selv synger.

Når foråret, og ynglesæsonen kommer, og de unge fugle skal i gang med at etablere territorium og familie, er det nødvendigt, at sangen fremføres perfekt. Derfor begynder de i god tid på at øve sig, og f.eks. for bogfinkens vedkommende kan der gå op til et par måneder før det ønskede resultat er opnået.

Læringsprocessen om foråret kan opdeles i tre stadier, først hvad der benævnes subsang, som er meget ustruktureret, dernæst en fase der kaldes plastisk sang, hvor der begynder at komme struktur på sangen, men som endnu ikke er helt perfekt. Til sidst den fuld udkrystalliserede sang, der kan imponere både hunner og andre hanner.

Selve processen foregår ved, at fuglen begynder at synge, og den lytter så til sin egen sang, og sammenligner den med den  skabelon den har lagret i hjernen, ved at lytte til voksne fugles sang, i opvæksten. I begyndelsen er der stor forskel, men efter utallige gentagelser og sammenligninger med skabelonen, får den efterhånden sangen tunet ind, så den til forveksling ligner det den hørte året før. Linket her under skitserer processen hos bogfinken.

Sanglæring

Selve læringsprocessen forgår som et belønningssystem, hvor fuglen, når den rammer den rigtige tone får en belønning med en dosis dopamin, på samme måde, som vi fornemmer en glæde, når vi har gjort et eller andet  vi føler er rigtigt, har været på en løbetur, bestået en eksamen eller set en spændende fugl!

En undersøgelse, publiceret i december sidste år (V. Gadakar et al, Dopamine neurones…., Science 354, 1278-1282 (2016), viser hvorledes zebrafinker bliver belønnet med udskillelse af dopamin, når de synger rigtigt, og rammer skabelonens version. Afspiller man en forkert lyd ind over sangen, så det ikke lyder rigtigt, får den ingen dopaminbelønning fra de nerveceller der ellers udløser dopamin. Ydermere får den en belønning med dopamin, hvis man undlader at afspille den forkerte lyd på det sted, hvor lyden tidligere var blevet afspillet. Det vil sige at zebrafinken også bliver belønnet, når den ikke laver fejl.

Fugle og menneskers adfærd er ikke så forskellig, som vi måske går og tror. Der bruges både pisk og gulerod.

Med venlig hilsen

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere