Fuglesang – Havesanger

Fuglesang – Havesanger

Havesangeren er en almindelig yngletrækfugl i Danmark. Bestanden er tættest i Østdanmark. Den havde en opblomstring i 80erne, men er siden ca. 1990 gået en del tilbage, selvom der har været en del svingninger op og ned. Det estimeres, at der er ca. 125000 ynglepar.

Den lever i frodig skov og lunde med tæt undervegetation, men den træffes også i parker og haver.

Havesangeren yngler i hele Europa, bortset fra de sydligste dele, igennem Rusland til et stykke ind i Centralasien. Den overvintrer i Afrika fra Savannen syd for Sahara, ned igennem det meste af Afrika. Den er en af de sent ankomne trækfugle. Nogle få ankommer lige omkring månedsskiftet april/maj, men langt de fleste først et stykke tid ind i maj. De forlader os igen i løbet af august og september.

Af udseende er den meget beskeden gråbrun, med en grå halsside, som kan ses under gode lysforhold. Kønnene er ens.

Til gengæld har den en vellydende sang, som består af en relativ lang strofe, typisk omkring 7 sekunder, men den kan godt vare lidt længere. Den bliver sunget i et hurtigt tempo, og sammenlignes ofte med en rislende bæk. Det er som om, at den næsten ikke kan blive hurtigt nok færdig (i modsætning til munken, som nærmest synger drævende, men godt kan minde om havesangeren). Der er flere solsortagtige fløjtelyde, iblandet skarpere elementer.

Link til havesangerens stemme på Xeno-canto: http://www.xeno-canto.org/species/Sylvia-borin

Det almindeligste kald er et lidt hæst gentaget vet  vet  vet  vet. Også et grovere skurrende sræ.

Mvh

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere