Fuglesang – gulspurv

Fuglesang – gulspurv

Gulspurven er en almindelig ynglestandfugl, og bestanden skønnes at være omkring 300000 ynglepar. Den er desværre gået tilbage igennem de seneste 2-3 årtier. Det skyldes med stor sandsynlighed den mere effektive landbrugsdrift.

Gulspurven yngler i åbne og halvåbne områder med hegn og spredte buske og træer, men også i skovbryn og skovlysninger.

Den danske gulspurve er som nævnt standfugle, og i høj grad hjemmefødninge, og bevæger sig sjældent mere end nogle få kilometre fra klækningstedet. Der kommer en del trækgæster nord og nordøst fra, nogle trækker videre, men andre bliver vinteren over.

Af udseende er der lidt forskel på hanner og hunner. Hannerne er  gule, og bliver mere og mere gule med alderen. Hunnerne er mere brunlige.

Hunnerne synes at vælge de mest gule hanner, de ældste og mest erfarne, og eksperimenter. De enkelte gulspurvehanner har en 2-3 forskellige sange at vælge imellem, og gulspurve fra forskellige områder synger med forskellige dialekter. Eksperimenter har desuden vist, at hunnerne foretrækker hanner med den lokale dialekt, formodentligt fordi de lokale fugle er bedst tilpasset området specifikke forhold.

Der er en del utroskab hos gulspurvene, og i mange reder er der mere end en far til æggene.

Sangen ligger i et toneleje imellem 4 og 6 kHz, og en god huskeregel er at det lyder som om den tæller til syv en-to-tre-fire-fem seks-syyyv. Det er dog ikke altid, at de er lige gode til at tælle. de synger fra det tidlige forår til hen i august.

Link til Xeno-canto med stemmer af gulspurv: http://www.xeno-canto.org/species/Emberiza-citrinella

Den har flere type kald, et fint langtrukkent tsii og et grovere petr

Mvh

Bjarne Bo

 

 

Venligst Log ind for at kommentere