Fuglesang – Gulbug

Fuglesang – Gulbug

Gulbugen er almindelig, men dog ikke talrig yngletrækfugl. Ynglebestanden estimeres i omegnen af 7000-8000 par, og den er med varierende bestandstæthed udbredt over hele landet. Den holder til i løvskov, men blot ganske små træbevoksnnger er nok, dog helst med nogle høje træer, hvor den ofte ses og høres ret højt i trækronerne. Den træffes også i gamle have og parker med høje træer.

Den har været i tilbagegang siden 1980erne og bestanden er nu mere end halveret, dog har den været nogenlunde stabil i de seneste par årtier.

Gulbugen er udbredt fra det nordvestlige Frankrig, ind over Central og Østeuropa igennem Rusland og med en smal bræmme et stykke ind i Centralasien. Desuden i det sydlige Skandinavien, og et stykke op langs den norske vestkyst.

Den overvintrer i tropisk Afrika, fra ækvator og et stykke mod syd. Den er sammen med kærsangeren den sangfugl, der ankommer senest, enkelte i begyndelsen af maj,  men det store indtræk kommer først fra midten af maj. I år er den første observation i DOF basen fra 5. maj. Den forlader os igen i løbet af august.

Sangen er meget varieret og indeholde mange imitationer af andre fuglearters stemmer. Den afslører dog sig selv ved hele tiden at indføje nogle meget skingre pibedyrsagtige lyde. Den synger ivrigt, også midt på dagen, og den bliver ved til ind i juli.

Link til Xeno-canto med gulbugens stemmer: http://www.xeno-canto.org/species/Hippolais-icterina

Et meget anvendt kald er et kraftigt tet-tui eller tetet-hui.

Mvh

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere