Fuglesang – grønirisk

Fuglesang – grønirisk

Grønirisken er en almindelig ynglefugl udbredt over hele landet, og bestanden ligger et sted imellem 450000 og 500000 par. Det er en rigtig havefugl, og de tætteste bestanden findes i haver og parker.

Grønirisken lever fint op til sit navn, især hannen er meget grøn med nogle grå og gule islæt. Hunnen er mere grålig og utydeligt stribet i fjerdragten.

Sangen består af en række vedvarende klingende trilleagtige lyde med forskellige klangfarver, vekslende imellem toner på omkring 3-5 hhv. 5-7 kHz, og som bliver fremført i et lidt vekslende tempo. trillerne bliver ofte afbrudt af nogle nærmest knitrende eller hvæsende lyde, meget lig  kaldelydene. Lydefterligninger, kan også flettes ind.

Sangen kan enten fremføres fra en sangpost, eller i flugten, hvor sangflugten har en svævende nærmest flagermuseagtig karakter.

Link til grønirisk stemmer på Xeno-canto: http://www.xeno-canto.org/species/Chloris-chloris

Den har forskellige kald, f.eks. et dijæiih i stigende tonehøjde, og et  dijææh med faldende tonehøjde. Videre et et dschvyit, og et hurtigt trilleagtigt trrttrrt. Enkeltkaldene blandes ofte ind i sangen.

Mvh

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere