Fuglesang – Gærdesanger

Fuglesang – Gærdesanger

Gærdesangeren er en almindelig yngletrækfugl over hele landet (ca. 100000 ynglepar), som overvintrer i det østlige Afrika, på savannen syd for Sahara. De første dukker op i midten af april, men flertallet kommer først i slutningen af april og begyndelsen af maj. Trækruten om efteråret er sydøst, og gærdesangeren, er en af de arter der risikerer at ende som “gourmetmad” på restauranter i Middelhavsområdet.

Gærdesangeren yngler både i løv og nåleskov, dog ikke i alt for tæt skov. Den ynder også haver med hække og tæt buskvegetation.

Den er udbredt fra de Britiske Øer i vest, ind over Nord (ikke det nordligste Skandinavien) og Mellemeuropa, ind over Rusland til det østlige Centralasien.

Af udseende er den brunlig på ryggen, og lys på undersiden, hvor struben fremtræder mere hvid end resten. Den har en grå hætte, og benene er sorte. Kønnene er ens.

Gærdesangerens sang er let genkendelig, og den består af en kort kvidren efterfulgt af en regelmæssig  klapren, og varer ca. 1½ sekund. Sangen ligger i et bekvemt frekvensområde på 2-5 kHz, og klapredelen har tydelige y-lyde. Den har dog også en anden sang, der er mere ustruktureret, nærmest som en slags subsang, og som mest synges først og sidst på sæsonen.

Link til gærdesangerens sang på Xeno-canto: http://www.xeno-canto.org/species/Sylvia-curruca

Kaldet er et skarpt tak – tak, nærmest som lyden fra en hækkesaks.

Mvh

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere