Fuglesang – bomlærke

Fuglesang – bomlærke

Bomlærken er udbredt som ynglestandfugl over hele landet, og bestanden skønnes til at ligge omkring 30000 ynglepar.

Den yngler i det åbne landskab, med spredte hegn, træer eller buske, som den benytter til sangposter. Da der var el og telefonledninger, blev disse ofte benyttet.

De tætteste bestande findes i det vestlige og nordlige Jylland. Bestanden, særligt på øerne, er dog desværre gået ned i løbet af de seneste årtier, og det skyldes formodentligt omlægning og effektivisering af landbruget med øget brug af plantegifte (bomlærken lever næsten udelukkende af ukrudtsfrø). Jeg selv bor i et område med et stort økologisk landbrug, og her er bomlærken stadigvæk almindelig.

Bomlærken er en anelse større en sanglærken, men er kraftigere bygget og syner mere buttet. Den er gråbrun, med stribet/plettet underside. Næbbet er meget kraftigt. Kønnene er ens.

Bomlærken er i øvrigt ikke en lærke men en værling, i slægt med f.eks. gulspurv og rørspurv (som altså heller ikke er spurve).

Bomlærkerne har territorier, men der er ikke skarpe grænser, og  en hun kan eventuelt anlægge sin rede i en anden hans territorium. De har ikke faste parforhold, og kan skifte partner i løbet af ynglesæsonen, og hannerne kurtiserer hvilken som helst hun. Der forekommer således både polygyni (en han, to eller flere hunner), og polyandri (en hun, og flere hanner).

Sangen foredrages fra en sangpost, i toppen af et træ eller busk. Sangen starter med nogle adskilte y lyde, og efterfølges af triller der stiger både i tonehøjde (de første y lyde ligger omkring 5-6 kHz, derefter triller der spænder fra 3-8 kHz og endeligt den sidste del fra 4-8 kHz med hovedvægt på7-8 kHz) og hastighed. Man kan sige, at den begynder med y lyde går over i yi lyde for at ende med i lyde, de sidste to i et accelererende tempo. den enkelte bomlærkehan råde over to til tre versioner af sangen.

Link til bomlærkens stemmer på Xeno-canto: http://www.xeno-canto.org/species/Emberiza-calandra

Den har en række kald hvor et britt og et pit, ofte gentaget, høres.

Mvh

Bjarne Bo

 

 

 

Venligst Log ind for at kommentere