Fuglesang – bogfinke

Fuglesang –  bogfinke

Bogfinken er en almindelig ynglefugl med noget over 1 million par. Den træffes over hele landet, i skoven, på landet og ind i byens haver og parker.

Billederne viser bogfinkehunnen der grålig(gråbrun i farverne, og den mere farveprægtige han.

Bogfinkesangen var en af de først der blev studeret i detaljer, specielt indlæringen af sangen.

De unge fugle lytter i foråret og sommeren til de voksne fugles sang, og når de har forladt reden og er blevet selvstændige begynder de at synge en stille, ustruktureret, såkaldt subsang. De holder op i løbet af efteråret, og tager først sangaktiviteten op igen sent vinter/tidligt forår.

De begynder hvor de sluttede med en ustruktureret subsang, som strækker sig over en måneds tid. Derefter synger de en lidt mere struktureret sang, som kaldes plastisk sang, men først efter yderligere en 1½ måneds tid har de lært den fuldt udkrystalliserede færdige sang.

Det der sker i indlæringsperioden er, at de synger og lytter til sig selv, og samtidigt sammenligner deres sang med den sang de hørte de voksne synge året før, og som en model er indlejret i deres hukommelse. For de unge fugle tager det ca. 3 måneder at lære den færdige sang (sange). Sange, da det enkelte individ har et antal (2-6) versioner at vælge imellem.

De voksne fugle øver sig også om foråret, men bliver hurtigere klar med den færdige sang.

Link til illustration af indlæring af sang:

Om fuglesang (indlæring)

Den synger ofte synligt fra en sangpost.

Sangen kan deles op i fire fraser, en begyndelsesfrase, to midterfraser, og en slutfrase, som i alt varer godt to sekunder. Den enkelte sang gentages nogle gange, og derefter skiftes der for det meste ud til en af de andre sangvariationer. Det er fortrinsvis begyndelses og slutfraserne der ændres.

Bogfinken synger i dialekter, og selv i Danmark er der forskel på sangen i de forskellige områder. På linket her under kan man høre bogfinkesang fra hele Europa.

Link til Xeno-canto med sang fra bogfinke: http://www.xeno-canto.org/species/Fringilla-coelebs

Der er flere huskeregler, en af dem går som: Det-det-det ka-jeg-sie-liså-tit det-ska-være, en anden at de synger: Riesengebirge, men man kan selv prøve at lytte til sangene på Xeno-canto, også høre hvordan det lyder i ens egne ører, og selv danne en huskeregel.

Bogfinkerne har en række kald, et af dem er et fink elle pinket andet hyppigt hørt er det såkaldte regnkald som lyder noget i retning af djirr djirr.

Mvh

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere