Fuglesang – blåmejse

Fuglesang – blåmejse

Blåmejsen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den optræder over hele landet, og bestanden ligger et sted imellem 225000 og 250000 ynglepar.

De danske blåmejser er næsten alle standfugle, og bevæger sig ikke langt væk fra det sted, hvor de er klækket. Vi får desuden en del træk og vintergæster fra det sydlige Norge og Sverige. Nogle gange nærmest som invasioner.

Den konkurrerer  om redehullerne med den lidt større musvit , men kan på grund af størrelsen benytte huller der er for små til musvitten. Den har også den fordel, at den begynder at yngle tidligere end musvitten. Musvitten kan endog finde på at efterligne blåmejsesang, når der kæmpes om territorier.

Blåmejsen har fået navn efter sine blå vinger og kalot, som også reflekterer ultraviolet lys, som blåmejserne formodentligt kan se.

Den typiske blåmejsesang er variationer over en sølvklokkeagtig trille, der begynder med nogle høje dii-dii dide strofer og går så over i trillen lililililili, eller zi-dy- se-se zi-dy dy-zi-dy. Den første del når helt op over 8 kHz, og trillen ligger stadigvæk højt, i 5-6 kHz området.

Link til blåmejsens stemme på Xeno-canto: http://www.xeno-canto.org/species/Cyanistes-caeruleus

Den har flere forskellige kald, mange stille og svage lyde, som man kan høre når man er tæt på og de når de f.eks. fouragerer bruger de ofte et se-si-di de-de ze-dæ, som ligger med hovedstyrken imellem 6 og 9 kHz, men også med lavere frekvenser, så det kan lyde lidt urent. Desuden et hæst og urent tscherrtretre-tre-tre, lidt trilleagtigt til sidst, hvor der bliver længere mellemrum imellem de enkelte elementer.

Mvh

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere