Fuglenes fugtighedscreme

Fuglenes fugtighedscreme

Fuglene består som os for størstedelen af vand, og huden kan groft sagt betragtes som  det organ der holder vandet indenbords.

For fuglenes vedkommende foregår størstedelen af vandtabet, ca. 65%, ved fordampning igennem huden. Når vandet fordamper bruges der energi, og når vi f.eks. arbejder hårdt eller motionerer, sveder vi netop for at holde temperaturen nede.

Fuglene har ikke svedkirtler, så de sveder ikke som os, men fordampningen igennem huden anvendes stadigvæk til at regulere temperaturen.

En undersøgelse foretaget på gråspurve fra USA er netop blevet publiceret i Journal of Experimental Biology (oktober), og den viste, at gråspurvene, afhængigt af årstiden, regulerer mængden og placeringen af lipider (fedtstoffer) i det yderste hudlag. Nogle af de lipidstoffer, som reguleres, er ceramider, som vi også kender fra reklamerne for undertiden meget dyre fugtighedscremer.

Om vinteren øges, mængden, men  også placeringen af lipider i det yderste hudlag, så den kommer nærmere overfladen. Det gør bl.a., at vandgennemtrængeligheden, og dermed fordampningen formindskes. Den relative luftfugtighed, ved vi fra os selv, kan om vinteren blive meget lav, og når den kolde vinterluft opvarmes falder luftfugtigheden samtidigt. Det bliver tørt indendørs, og der kan komme et øget behov for fugtighedscremer. Det sker også hos fuglene, hvor luften tæt på kroppen naturligvis opvarmes. For at undgå fordampning og dermed unødigt varmetab i den kolde tid, bruger de på en måde også ekstra fugtighedscreme, forskellen er blot, at de selv producerer cremen, og så at sige smører den på indefra.

Det har, ud over det mindre varmetab, den fordel, at de ikke fedter fjerene til, og de sparer også en del penge.

Med venlig hilsen

Bjarne Bo