Foråret er her – også hormonmæssigt

Nu, et par dage ind i det kalendermæssige forår, er det tydeligt, at fuglene har taget det til sig, og er begyndt på forberedelserne til den travle ynglesæson.

Husskaderne samler grene ind til redebygning, enten til en ny, eller til udbedring af den gamle. Vores egen skaderede bliver dog ikke genbrugt, sikkert fordi en krage, sidste år, tømte den for unger. De er meget ihærdige, og tager ikke kun løse grene, men rykker dem direkte af buske og træer.

Rågerne samles nu også en stor del af dagen omkring kolonierne, jeg tror de stadigvæk overnatter på deres fælles vinterrastepladser, men inden længe flytter de permanent til deres sommerbolig.

Både råger og alliker holder sammen i par, også om vinteren, men det er tydeligere nu, hvor de soignerer hinanden, mader hinanden etc.

Duerne er også begyndt at vise stor interesse for det modsatte køn, både tyrkerduerne, der vimser rundt, tæt sammen, når de fouragerer, og ringduerne der opfører hele skuespil, når hannen prøver at gøre et afgørende indtryk på den, undertiden, lidt reserverede hun.

Nedenstående billedserier viser en af disse seancer, men det er kun en bid af alle deres krumspring.

Med venlig hilsen

Bjarne Bo