Forår og forårstræk

Forår og forårstræk

Vinteren synge på sidste vers, og efter en kold periode, endda med sne, har mildere, nærmest forårsagtigt vejr indfundet sig.

Der kan nu høres lærkekald de fleste steder, når de bevæger sig nord over eller har fundet sig et godt sted at slå sig ned.

De første musvåger sætter sig også, fra slutningen af februar, i bevægelse mod ynglepladserne i nord , og fra begyndelsen af marts er de i fuld gang.

Småflokke af viber kan ses på markerne, og de første sangdrosler begynder at indfinde sig en uges tid eller to ind i marts.

Der har været gravænder i mindre antal et stykke tid, men i løbet af marts indfinder de sig de fleste steder.

Om ca. en måned har særligt Østsjælland glæde af tranetrækket, der når de på deres vej nord over til ynglepladserne i Skandinavien ofte følger kysten langs Øresund, men også for tranernes vedkommende kan de ses over store dele af landet, bare i mindre antal. Her får man lidt hjælp af deres ivrige trumpeteren, når de flyver af sted.

Selvom der er færre fugle om foråret end om efteråret, er rovfugletrækket altid spektakulært. Om foråret er det de nordlige og nordøstvendte hjørner af landet, hvor trækket koncentreres. Kortet i linket her under viser nogle af de vigtigste træklokaliteter om foråret, men mange af fuglene ses også indlands, så det er med at være opmærksom.

Træklokaliteter forår

Forår og forårstræk er altid velkommen!

Med venlig hilsen og gode forårsobs.

Bjarne Bo

 

Venligst Log ind for at kommentere