Fiskeørnetræk fra Falsterbo

Fiskeørnetræk fra Falsterbo

Fiskeørnetrækket fra Falsterbo er steget betydeligt fra 1970erne og 1980erne, hvor der for det mest blev registreret under 100 fugle om året, til nu hvor der de seneste 10 år i gennemsnit er trukket næsten 300 ørne.

DDT gjorde rovfuglenes æg tyndskallede, og det medførte, at de ofte blev knust når fuglene rugede. Kviksølv gjorde æggene golde.

DDT blev brugt som insektgift, fordi det var effektivt overfor hvirvelløse dyr, men  ikke var akut toksisk for hvirveldyr. Desværre viste det sig, som vi nu ved, at det havde en yderst uheldig langtidseffekt på rovfuglene, hvor det som nævnt ovenfor gjorde deres æg tyndskallede.

Kviksølv blev brugt i papirindustrien for at hindre bakterievækst i papirmassen. Desværre havde kviksølv også en toksisk effekt overfor fuglene, hvis æg blev golde.

Læs mere i linket her under.

Fiskeørne fra Falsterbo 1973-2016

Med venlig hilsen

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere