Fakonérfugle i det fri wild hacking

FAKONÉRFUGLE I DET FRI WILD HACKING

Falkonérfalke er en stor forretning i Skotland, hvor falkene opdrættes og trænes, for så at blive solgt til arabiske sheiker.

Det i sig selv er en noget utiltalende form for forretning, men bedre bliver det ikke af, at en del af træningen består i at udsætte de opdrættede falke i naturen, for at de skal trænes i at jage naturlige byttedyr.

Havde det været en enkelt eller to falke, kunne man måske acceptere det, men det drejer sig om flere hundrede falke, der på mindre områder udsættes i grupper af op til 40 ad gangen, i forholdsvis små områder. De kan være fritflyvende i op til tre uger.

Man kalder det på engelsk wild hacking, med en henvisning til computer hacking, vil jeg tro, hvor man uretmæssigt trænger ind på andres områder.

Det er dog indtil videre tilladt, når man får licenser, og det gør man.

Det drejer sig om jagtfalke og hybrider imellem jagtfalke og slagfalke og imellem jagtfalke og vandrefalke.

Det skal retfærdigvis nævnes, at de skal være udstyret med gps radiosendere.

Kilde: BirdGuides, 18.12.2019

God Jul og Godt Nytår fra Fuglehaandbogen på Nettet

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere