Er sex kun til for forplantning?

Ja, i bund og rund er det jo nok, men det er ikke altid det umiddelbare formål med det.

Går man bare halvtreds år tilbage, var det den generelle opfattelse, at de fleste fuglearter dannede par, og så blev en lille kernefamilie, i det mindste i den pågældende ynglesæson.

Siden har man studeret familieforholdene hos mange fuglearter nøjere, og konstateret at forholdene faktisk ikke er helt så rosenrøde i de små fuglefamilier. Utroskab, har det vist sig, er almindeligt forekommende hos en stor del af fuglearterne, i nogle tilfælde er det konstateret, at over 50% af rederne har unger af en anden far end den sociale partner, f.eks. hos rørspurven.

Hos rovfuglene står det tilsyneladende ikke så grelt til, selvom det forekommer. Hos tårnfalke er frekvensen af unger med andre fædre end den sociale partner ganske lav. Her forekommer dog af og til bigami (polygyni – en han har to eller flere hunner).

Hannerne kan anvende forskellige metoder til at undgå uægte unger i familien. Overvågning og bevogtning af hunnen er en måde, og det er f.eks. vist hos stenpikkere. En anden måde er mange parringer med ægtemagen, så skulle det ske, at hun tager et lille svinkeærinde, vil den fremmede hans sæd i det flest tilfælde blive udkonkurreret af ægtefuglens sæd.

En undersøgelse i Canada af parringsadfærden hos den amerikanske tårnfalk viste, at parringer, eller at sex i dette tilfælde, mest havde at gøre med parsammenhold og sikkert til vurdering af partnerens kvalitet. (Et individ af amerikansk tårnfalk har i efteråret huseret på Nivå Golfklubs arealer, sidst rapporteret den 11. januar i år, så vis man bor i nærheden af golfklubben kan man jo tage et kig efter den der. Det er utvivlsomt en fangenskabsfugl der er sluppet fri).

De amerikanske tårnfalke er i det undersøgt område trækfugle, og pardannelsen sker ved ankomsten til ynglepladsen. Det viste sig at parringerne begyndte umiddelbart efter ankomsten og pardannelsen , og de var hyppigst med 1-2 parringer i timen i perioden før hunnen er fertil (beregnet til 12 dage før første æg bliver lagt). I den fertile periode faldt antallet af parringer til 0,5-1 parring i timen. Parringerne blev  dog lidt længervarende i den fertile periode, med en varighed på gennemsnitligt 7 sekunder mod 5 sekunder i den præfertile periode. I den præfertile periode tog han og hun nogenlunde ligeligt initiativ til parringerne.

Konklusionen af undersøgelsen blev, at den megen sex i begyndelsen af parforholdet kan ses som både frieri, og bekræftelse af parforholdet, og tillige som et redskab til at vurdere partnerens kvalitet (det kræver jo en del energi).

Ligner det noget fra en anden dyreart?

Foråret nærmer sig og Ole Sarvig kommer i et af sine digte ind  på denne årstid. Han er iøvrigt en fantastisk lyriker, der har overordentlig god sans for naturen. Han er absolut værd at læse! Nedenstående to vers er fra hans debutsamling “Grønne Digte” og er fra digtet “Grønne Gårde”

“Nu skriger ensomme fugle/i de store skove,/og dyrenes hove tegner lange kæder i sneen,/ – men lyset stiger bag bakken/og får magt,/det lysner bag skovene,/og de første fugle ventes over land/

De lange kiler!/Som slanke både sejler de somren ind,/kommer jagende i den kolde luft,/lokket af lyset.”

Mvh

Bjarne Bo

Billedet er af en tårnfalk, gammel han.