Engpiber

Engpiber (Anthus pratensis)

Engpiberen er almindelig ynglefugl i Danmark, udbredt over det meste af landet. Den yngler som navnet siger på enge, den tætteste bestand er på strandengene, hvor den næsten kan betegnes som karakterfugl. Desværre er bestanden, som hos mange andre fugle knyttet til enge og det åbne land gået tilbage over de seneste årtier. Den er brun med tydelige mørke striber på ryggen, det lysere bryst og flankerne er fint stribede med jævnt ensartede brede striber. Den ses ofte i sangflugt, hvor den flyver op og daler ned i en bue, alt imens den synger. Halen stritter ofte opad mens fuglen langsomt daler.

Engpiberen er trækfugl, og de danske fugle overvintrer først og fremmest i Vest og Sydeuropa, ned til Middelhavsområdet. Vi får en del trækgæster nord fra, og nogle af disse kan i milde vintre finde på at overvintre i landet.

Den opholder sig i DK fra slut marts til slut oktober/lidt ind i november.

Engpiberen synger oftest i sanglugt, hvor den begynder sin trille på vej op, med stigende frekvens, på vej ned falder frekvensen, og den afslutter ofte med nogle bløde iy-iy lyde.

Link til stemmer (og udbredelse): http://www.xeno-canto.org/species/Anthus-pratensis Link til fjer: http://www.federbestimmung.de/birdprofile.php?bird=23 Link til global status: http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22718556

Billedserie af flyvende engpibere samt to billeder med oversider