En gammel, men stadigvæk sjov beretning – samarbejde – røveri

Der er i øjeblikket mange havørne spredt ud over det danske landskab. De voksne er allerede aktive omkring rederne, og det bliver spændende om vi får en ny ynglerekord i 2015, men mon dog ikke!

Min beretning finder dog sted for 45 år siden, meget før nogen turde drømme om havørnen som ynglefugl i Danmark. Der var snarere frygt for at den overhovedet kunne overleve, på grund af belastningen i omgivelserne og ørnenes føde med miljøgifte som DDT og kviksølv, Lykkeligvis kom vi til fornuft og forbød eller begrænsede brugen af de nævnte stoffer.

Havørnene og andre rovfugle kvitterede ganske hurtigt, og vi kan nu regelmæssigt nyde havørne, kongeørne og vandrefalke i den danske natur.

Tilbage til min beretning. Den foregår som skrevet for 45 år siden, på Grønland, hvor jeg var udstationeret som værnepligtig flyversoldat, i vejrtjenesten på Flådestation Grønnedal (som i øvrigt nu er lukket) i de sydvestlige del af landet.

Området var (er) overvintringsområde for flere havørne, hvor de levede ganske fedt af efterladenskaber, og sikkert rotter på dumpen (lossepladsen).

I februar måned var Arsukfjorden frosset godt til , og der lå et pænt lag sne på isen.

Jeg blev opmærksom på to unge havørne der ivrigt kredsede rundt, og under dem var en gråmåge. Det gik op for mig at de faktisk var på jagt, og at gråmågen var byttet. Ørnenes teknik var, i fællesskab at presse gråmågen nedad mod sneen. Så snart mågen var kommet fri af den ene ørn, var den anden over den, og til sidst fik de den da også tvunget helt ned i sneen, og den ene af de unge havørne tog straks livet af den.

Hvad de ikke havde bemærket var, at inde på bredden (faktisk på dumpen) havde en gammel havørn, ligesom mig, overværet dramaet, og ikke så snart var gråmågen fanget, før den lettede med retning direkte mod de to ungfugle og mågen.  Kommet vel frem skulle der ikke megen overbevisning til, før de unge fugle overlod gråmågen til den gamle fugl.

Jeg ved ikke om der er nogen morale, men det kan godt betale sig at samarbejde. Sørg blot for at der ikke er banditter i nærheden.

Mvh

Bjarne Bo