Sortgrå ryle

En brydningstid

En brydningstid

Jeg skrev forleden om det begyndende forårstræk, hvor de først musvåger ses på træk mod nord, og viber og lærker dukker op i større antal.

Vi har dog også mange vintergæster, som også er begyndt at vurdere, hvornår de selv skal bevæge sig mod deres yngleområder nord og øst for os.

Der er en hel del der tilbringer vinteren i Danmark, men yngle nord for os. Nogle eksempler er:

Vandstære, bjergvipstjerter, snespurve, bjerglærker, bjergirisker, sjaggere, store gråsiskener, store tornskader, for vadefuglens  vedkommende f.eks. islandske rødben, og sortgrå ryler. For rovfuglenes vedkommende f.eks. fjeldvåger, og for uglernes mosehornugler og skovhornugler.

De fleste, forlader os indenfor de næste par måneder. For vandstærenes, bjergvipstjerternes, store tornskaders, sjaggeres og skovhornuglernes vedkommende bliver nogle tilbage og yngler hos os.

Snespurvene, bjergiriskerne de store gråsiskener, de islandske rødben, de sortgrå ryler, og fjeldvågerne forsvinder allesammen.

De store gråsiskener og de islandske rødben bliver dog erstattet af lille gråsisken (det er samme art som stor gråsisken) og vore ynglende rødben (også samme art som de islandske, men en anden race).

Det er en spændende tid at se på fugle, hvor flere af vore ynglende trækfugle kan ses samtidigt med flere af vore vintergæster.

Vi skal heller ikke glemme, at flere af vore standfugle måske allerede har, eller er lige ved at lægge de første æg, det kan være arter som natugle og ravn. Linkene her under viser yngleforløb for de to arter.

Ynglediagram natugle

Ynglediagram ravn

Med venlig hilsen og godt fuglekig

Bjarne Bo

 

Venligst Log ind for at kommentere