En brydningstid – Er kæresteri vigtigt?

Om en uge siger kalenderen forår, det har dog taget en temmelig lang tyvstart. Det er en spændende tid, de første trækfugle kommer tilbage, nogle bliver, andre trækker videre, i de næste par måneder, vil man fra nordøstvendte hjørner af landet kunne opleve forårstræk af rovfugle, musvåger, spurvehøge, tårnfalke mf.

I haven vil det nok også, lige så stille, tynde ud blandt gæsterne  ved foderbrættet, selvom nogle holder ved. Hvis man vil tiltrække ynglefugle, er det en god ide at fodre sommeren over. Her til morgen har der dog været særdeles høj aktivitet ved vores foderbræt, med mange arter, ringduer, tyrkerduer, husskader, gærdesmutte, rødhals, gråspurve, skovspurve, bogfinker, kvækerfinker (nu flest hunner, tidligere var det hannerne der var i langt overtal, men der er måske allerede ved at bevæge sig nord og øst over, til deres ynglepladser), stillitser, grønirisker,  dompapper og kernebider. Et ganske fint udvalg til morgenkaffen.

Er kæresteri vigtigt? Ja, det er det, ikke kun for os mennesker, men også for skægmejsen. En østrigsk undersøgelse har vist, at jo længere et skægmejsepar har været kærester, jo mere succes har de som ynglepar. Skægmejserne danner par allerede i deres første efterår, og holder derefter sammen resten af livet.

Forsøget gik ud på at variere den tid et par havde til at lære hinanden at kende, og hvilken betydning det havde for ynglesuccesen. Nogle fik lov at danne par fra september (som i naturen), andre fra november og nogle først fra midten af februar. Der var stor forskel på yngleresultatet i sæsonen, hvor de par der havde været sammen fra september fik ca, dobbelt så meget afkom som de to andre forsøgsgrupper.

Pardannelsen eller kæresteriet minder til forveksling om vore egne forhold, hvor man er meget opmærksom på hinanden. Hos skægmejserne går aktiviteterne fra at soignere hinanden, holde øje med hinanden til sex. I nogle tilfælde tilmed redebygning og æglægning. Noget der nok er blevet misopfattet som egentlige yngleforsøg i samme år som de er klækket, men nok snarere er en del af pardannelsesadfærden og bekræftelsen af partnerskabet.

Mvh

Bjarne Bo

Læs mere om skægmejsens spændende biologi i Fuglehåndbogen på Nettet.