Efterårstrækket fra Falsterbo (1)

Efterårstrækket fra Falsterbo (1)

I Falsterbo har man nu afsluttet efterårssæsonen for trækregistrering, som er blevet gennemført systematisk siden 1973, dog med nogle udvidelser hen ad vejen.

Sæsonen strækker sig nu fra 1, august til 20. november, hvor alle dagtrækkende fugle registreres.

Jeg har samlet tallene for en række af de trækkende fuglearter og sat dem op i diagrammer, så man kan følge udviklingen igennem hele perioden.

For nogle af arterne svinger tallene meget fra år til år, så jeg har også beregnet et løbende 10 år gennemsnit, så man bedre kan få en fornemmelse af udviklingen i antallet af trækkende individer.

Den systematiske registrering kan ud over det fantastiske skue som trækket udgør anvendes til at estimere udviklingen af ynglebestandene af de forskellige arter.

Efteråret 2017 har været rekordår for flere arter f.eks. er der trukket næsten 33000 musvåger, og på en enkelt dag over 16000 individer.

Den røde glente satte også rekord, og det samme gjorde den sorte glente, selvom den antalsmæssigt ikke er i samme liga.

I denne første udgave har jeg opgjort syv arter, hvepsevåge, rød og sort glente, rørhøg, hedehøg, steppehøg og blå kærhøg.

Den sorte glente og steppehøgen er to arter, som de senere år er tiltaget i antal trækkende fugle, og det bliver spændende fremover at følge med i, om de kan forsætte de gode takter.

Resten af rovfuglearterne og en del af de øvrige dagtrækkere vil løbende blive præsenteret.

Fugletrækket fra Falsterbo efteråret 2017

Med venlig hilsen

Bjarne Bo

 

Venligst Log ind for at kommentere