Efterårets rovfugletræk

Efterårets rovfugletræk

Efteråret byder på en af årets spektakulære ornitologiske begivenheder. Rovfuglenes træk fra deres nordlige yngleområder til deres sydligere vinterkvarterer går for en stor dels vedkommende igennem Danmark. Det er de østlige og sydlige egne hvor man ser de største koncentrationer af trækkende rovfugle, der er dog trækkende fugle mange steder, men slet ikke så koncentreret som over den østlige og sydlige del af landet.

Artiklen beskriver generelt rovfuglenes efterårstræk igennem landet, og angiver nogle af de steder hvor man har størst chance for at se de trækkende fugle, og det hele er i fuld gang!

efterårets-rovfugletræk

Mvh

Bjarne Bo