Digesvale

Digesvale (Riparia riparia)

Digesvalen er en almindelig ynglefugl i Danmark, udbredt over hele landet. Reden anlægges i skrænter, i klinter og grusgrave, hvor den udgraver redehullet. I forhold til by og landsvale er den således mindre direkte knyttet til mennesket, omend grusgravene har gjort, at den i større stil har kunnet etablere sig indlands. Digesvalen adskiller sig fra de to andre svalearter ved at oversiden er brun, og den er også den mindste. Halen er kun lidt kløftet. Undersiden er lys hvor struben og bugen adskilles ved et bredt brystbånd.

Svaler (kort oversigt over svalernes biologi)

Digesvaler feltkendetegn

Link til stemmer (og udbredelse): http://www.xeno-canto.org/species/Riparia-riparia Link til fjer: http://www.federbestimmung.de/birdprofile.php?bird=55

Billeder af juvenile digesvaler, man lægger mærk til de tydelige lyse fjerbræmmer karakteristiske

for ungfugle.

 

Nyetableret digesvalekoloni i slaggegrus på asfaltfabrik. De ynglede i en tilsvarende sidste år (2015). Billedserien viser den fantastiske aktivitet der er omkring redehullerne, hvoraf der er ca.40.

Forår:

Billedserie af adulte digesvaler:

Billedserie af juvenile digesvaler:

En ny serie af flugtbilleder: Man kan bemærke den ensfarvede brune overside, den lyse underside med tydeligt brystbånd, samt den korte kløftede hale