Det virker – til gavn for alle parter!

Agerlandets fugle har i Europa igennem flere årtier måttet døje med moderne dyrkningsmetoder og landbrugsdrift, som landmændene har betragtet som store fremskridt, men som for sanglærker, tornirisker, gulspurve, bomlærker m.fl. givet må ses som et stort tilbageskridt.

Agerlandets fugle nød tidligere godt af den vekslende drift, med forskellige afgrøder på mindre markstykker, stubbe på markerne, ingen eller kun begrænset brug af giftstoffer (som eufemisme kaldet agrokemikalier).

Ændringer begyndte at tage fart i 1960erne og accellerede igennem 70erne og 80erne. Parallelt med det, er agerlandets fugle, bl.a. de arter der er nævnt ovenfor, men f.eks. også agerhøns, gået dramatisk tilbage, for nogle til fjerdedel eller mindre.

EU er blevet opmærksom på problemet, men det er en langsommelig process, og situationen når givetvis at blive meget mere graverende før der når at ske noget.

Så er det godt, at der er nogle, der vil tage sagen i egen hånd og gøre en indsats, der i dette tilfælde har vist sig at være en fordel for både landmand og fugle.

Birdlife International rapporterer om en belgisk landmand der dyrker økologisk hvede, men lader 10% stå til fuglene, uhøstet. Det har omgående givet pote, og han har fået flittigt besøg af de frøædende agerlandsfugle. For ham selv er det også en god forretning, han får sin økologiske hvede malet på en stenkværn, som fuldkorn, og bevarer de næringsrige kimfrø og skaller. Melet sælger han til gode priser, og bevidste bagere bager velsmagende og sundt brød deraf.

Projektet kaldes “Natagora`s Farine Mèlodieuese”  “Natagoras melodiske melprojekt” inspireret af de franske navn for tornirisk Linotte Mèlodieuse.

Her er et link til gårdens hjemmeside

http://www.natagora.be/farine

Billedet er en bomlærke, taget af en fotograf der ofte har haft flotte billeder på Netfugl iøvrigt.

Det kan altså lade sig gøre, lad os håbe at det giver lidt inspiration, så vi kan beholde vore smukke agerlandsfugle med lærkesang og sprøde tornirisk stemmer!!

Mvh

Bjarne Bo

PS: I mit nabolag har vi en stor økologisk bedrift, Vibygård. Bomlærkerne har kvitteret med deres talrige tilstedeværelse og kvidren fra træerne langs vejene.