Det er dejligt at være på ferie – men!

Velkommen til min blog på “Fuglehåndbogen på Nettet”.

Det er dejligt at være på ferie – men!

Hvorfor nævne ferie, jo, en stor del af vore sangfugle trækker til Afrika i vinterhalvåret, og det er naturligvis rart at være i varmen, hvor der også er rigeligt med mad, frem for den kolde nordiske vinter.

Det er dog ikke ganske risikofrit. Tropisk Afrika er kendt for sine mange tilfælde af malaria, som er en af de helt store dræbere, og man skal være meget påpasselig, hvis man besøger de mest udsatte områder.

Det samme gælder faktisk for fuglene, selvom det er andre malariaformer, har de samme effekt, nogle af de smittede fugle dør akut, andre får kroniske infektioner. En undersøgelse af konsekvenserne for svenske drosselrørsangere er netop blevet publiceret i tidsskriftet Science (347 – 23. januar 2015). En undersøgelse der strakte sig over 25 år.

Når man sammenlignede ikke inficerede med kronisk inficerede drosselrørsangere, viste det sig, at deres gennemsnitlige levealder faldt fra 2,5 år til 1,7 år, hvilket så betød, at de kronisk inficerede ynglefugle i gennemsnit kun fik en ynglesæson, hvor de ikke inficerede fik 2. Det medførte videre at den gennemsnitlige totale livstids ungeproduktion for de inficerede fugle kun var 4, mod 8,6 hos de raske individer.

Årsagen til den kortere livslængde hos de inficerede fugle er en accelereret ældning. Når celler deles, bliver kromosomerne trukket fra hinanden, og holdt på plads af nogle trådlignende organeller, såkaldte telomerer. For hver celledeling bliver de kortere, og på et tidspunkt så korte at celledelingen ikke længere kan finde sted, og cellen dør. De inficerede drosselrørsangere, viste det sig, havde signifikant kortere telomerer end de raske fugle, tilstrækkeligt til at forklare den tidligere ældning og død. Det viste sig desuden at unger af kronisk inficerede hunner kom til verden med kortere telomerer end unger af ikke inficerede, og at effekten af malariainfektionen, således fortsatte i de ny generationer.

Det er dejligt at være på ferie, men der kan også være en risiko forbundet med det, og for trækfuglene er det en af de farer de bliver udsat for, oveni at blive ædt som en delikatesse af en franskmand eller græker.

Med venlig hilsen

Bjarne Bo

I mangel af et drosselrørsanger billede, har jeg sat en rørsanger ind. der er næsten kun størrelsen til forskel