Kategoriarkiv: Værlinger

Bomlærke

Bomlærke (Emberiza calandra)

Bomlærke , som ikke er en lærke, men en værling (kornværling) er en almindelig ynglefugl, udbredt over det meste af Danmark, men mere sparsomt på Midtsjælland, dele af Fyn og Midtjylland. Den er det åbne lands fugl, men hvor den tidligere havde sangposter på telefontrådene, og da telefontrådene er lagt i jorden, benytter den nu de spredte træer og buske, gerne dem langs vejene.

Ynglebestanden i Danmark ligger i størrelsesordenen 25000 ynglepar (2016), men der gået meget tilbage siden 1970erne. Tilbagegangen skyldes formentligt øget anvendelse af sprøjtemidler som f.eks. Round Up, som effektivt fjerner ukrudt på markerne, og der ved bomlærkernes fødeunderlag, som er plantefrø. Linket her under viser et yngleforløb hos bomlærken.

Ynglediagram bomlærke

Den er brungrå med mørke striber på ryg, og flanker. Bugen er lysere (gråhvid) end oversiden. Kønnene er ens.

Den er standfugl, men samles ofte i småflokke om vinteren, hvor den hovedsagligt ses i Jylland, som formodentligt er vinterkvarter for de bomlærker der yngler på øerne.

Som nævnt, består bomlærkens føde stort set kun af plantefrø, dog bliver ungerne i den allerførste tid fodret med insekter. Linket her under viser bomlærkens placering i fødekæden.

Bomlærkes placering i fødekæden

Link til stemmer (og udbredelse): http://www.xeno-canto.org/species/Emberiza-calandra Link til fjer: http://www.federbestimmung.de/birdprofile.php?bird=201 Link til global status: http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=8968