Kategoriarkiv: Vadefugle

Hjejle

Hjejle (Pluvialis apricaria)

Hjejle var tidligere hedens karakterfugl, men nu yngler den kun uregelmæssigt med ganske få par, nogle år ingen. Det er hedens opdyrkning og tilgroning der har fjernet livsbetingelserne for hjejlen. Vi har imidlertid stadigvæk mane trækgæster fra de skandinaviske fjelde, fugle som fra sensommeren kan opholde sig flere måneder i Danmark, hvor man ser dem samles på dag rastepladser ved vor fjorde og lavvandede strandsøer. På markerne ses de undertiden fouragere, men det er normalt et natarbejde for hjejlerne. I sommerdragten er hjejlens overside gylden med sorte pletter, bryst og bug sorte. En hvid linje snor sig fra panden til den bagerste del af flanken og adskiller overside fra underside. Den nordlige (trækgæst) er lidt mere markeret i farverne end den sydlige, som yngler herhjemme. Hunnen er ligeledes mindre klar i farvetegningerne. De juvenile hjejler og fugle i vinterdragt ligner hinanden og er meleret gråbrune, med lys bug.

Link til stemmer (og udbredelse): http://www.xeno-canto.org/species/Pluvialis-apricaria Link til fjer: http://www.xeno-canto.org/species/Pluvialis-apricaria Link til global status: http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22693727

Hjejle rastende på mark. Hjejlerne fouragerer (om natten)  på marker, men dagraster oftest i sikkerhed ved strandsøer og kystlaguner. Ser man dem på marken er det oftest som små brunlige knolde. På pløjemarker kan de være svære at se, men her skinner de igennem på den grønne baggrund. Det ses ikke på disse billeder, men man vil ofte kunne iagttage nogle hvide “glimt”, der skyldes at de regelmæssigt strækker vingerne, så man ser den lyse underside og armhule.