Kategoriarkiv: Træløbere

Korttået Træløber

Korttået Træløber (Certhia brachydactyla)

Den korttåede træløber er en relativt fåtallig ynglefugl i Danmark. Den er hovedsagligt udbredt i den sydlige og østlige del af landet. I Sønderjylland, Østjylland op til Mariager Fjord, på Fyn og på Sydsjælland, og i særdeleshed omkring omkring København.  Den er nyindvandret, da den første sikre yngleforekomst blev konstateret i Sønderjylland i 1946, og den er således indvandret syd fra. Ynglebestanden ligger i øjeblikket formentligt omkring de 2000 ynglepar. Linket her under viser et typisk yngleforløb for den korttåede træløber.

Ynglediagram korttået træløber

Den er knyttet til gammel højstammet løvskov, med furet bark, og herhjemme er den specielt hyppig i parker med gamle træer. På udseendet kan den være meget vanskelig at skelne fra træløberen, og det bedste feltkendetegn for de to arter er stemmen. Linket her under er en guide til at lære dens stemme at kende.

At lære fuglestemmer korttået træløber

Træløber-korttået træløber feltkendetegn

Den korttåede træløber er udelukkende rovdyr, hvor hovedføden består af insekter, deres æg, pupper og larver, samt en del edderkopper og andre spindlere, som den finder i den furede bark. Linket her under viser dens placering i fødekæden.

Korttået træløbers placering i fødekæden

Link til stemmer (udbredelse): http://www.xeno-canto.org/species/Certhia-brachydactyla Link til træløber: http://www.xeno-canto.org/species/Certhia-familiaris Link til fjer: http://www.federbestimmung.de/birdprofile.php?bird=11 Link til global status: http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=6907

Der er endnu ikke billeder af korttået træløber, men træløber billeder kan anvendes med de i teksten fremhævede forskelle.