Kategoriarkiv: Svaler

Digesvale

Digesvale (Riparia riparia)

Digesvalen er en almindelig ynglefugl i Danmark, udbredt over hele landet. Reden anlægges i skrænter, i klinter og grusgrave, hvor den udgraver redehullet. I forhold til by og landsvale er den således mindre direkte knyttet til mennesket, omend grusgravene har gjort, at den i større stil har kunnet etablere sig indlands. Digesvalen adskiller sig fra de to andre svalearter ved at oversiden er brun, og den er også den mindste. Halen er kun lidt kløftet. Undersiden er lys hvor struben og bugen adskilles ved et bredt brystbånd.

Svaler (kort oversigt over svalernes biologi)

Digesvaler feltkendetegn

Link til stemmer (og udbredelse): http://www.xeno-canto.org/species/Riparia-riparia Link til fjer: http://www.federbestimmung.de/birdprofile.php?bird=55

Billeder af juvenile digesvaler, man lægger mærk til de tydelige lyse fjerbræmmer karakteristiske

for ungfugle.

 

Nyetableret digesvalekoloni i slaggegrus på asfaltfabrik. De ynglede i en tilsvarende sidste år (2015). Billedserien viser den fantastiske aktivitet der er omkring redehullerne, hvoraf der er ca.40.

Forår:

Billedserie af adulte digesvaler:

Billedserie af juvenile digesvaler:

En ny serie af flugtbilleder: Man kan bemærke den ensfarvede brune overside, den lyse underside med tydeligt brystbånd, samt den korte kløftede hale

Bysvale

Bysvale (Delichon urbicum)

Bysvale er en almindelig og udbredt ynglefugl i Danmark. Selvom den findes ynglende i naturlige områder f.eks. klinter, er den i det store og hele knyttet til kulturlandskabet, særligt omkring bebyggelse, hvor den anlægger sin rede under udhæng og i nicher på bygninger, så den lever i ganske høj grad op til sit navn. Oprindeligt har den anbragt sin rede på klippesider og som nævnt stejle klinter, men den har forstået at udnytte det menneskeskabte bjerglandskab i byerne. Kønnene er ens, og oversiden er mørk med et blåligt anstrøg, men med en tydelig hvid overgump der kontrasterer mod den mørke ryg og ligeledes mørke kløftede hale. Undersiden er hvid, bortset fra den mørke hale, og de lidt grålige vingeundersider.

Svaler(kort oversigtsartikel om svalerne)

Bysvale feltkendetegn

Link til stemmer (og udbredelse): http://www.xeno-canto.org/species/Delichon-urbicum Link til fjer: http://www.federbestimmung.de/birdprofile.php?bird=29 Link til global status: http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22712477