Kategoriarkiv: Sumphøns

Dværgrørvagtel Zapornia (Porzana) pusilla

Dværgrærvagtel

Dværgrørvagtlen er en meget lille sumphøne, den er på længde med en sanglærke, men har meget større ben og især tæerne er lange, så den kan bevæge sig rundt på blødt underlag og på flydevegetation.

Hovedudbredelsen er sydøstlig, fra Ukraine og i et bælte øst over igennem Asien nord for Himalaya. Desuden er der spredte ynglebestande i Nordvesteuropa med Nederlandene som det nordligste. De største bestande i Europa findes på Den Iberiske Halvø. Disse bestande er trækfugle, men den findes ligeledes som standfugl i det sydlige Afrika og i Australien.

I Danmark er den en sjælden strejfgæst, hvor den registreres nogle få gange i løbet af et årti. Senest i 2019 (Vaserne ved Birkerød). Undertiden forekommer småinvasioner til det nordvestlige Europa og 2019 er netop et sådant år, hvor der har været registreret udsædvanligt mange dværgrørvagtler i Belgien og Nederlandene.

Den lever skjult, og opdages ofte på stemmen, som består af en række smældende lyde, som det kan høres på linket til Xeno-Canto herunder, der også viser dens udbredelse.

https://www.xeno-canto.org/species/Porzana-pusilla

Af udseenede er den som nævnt meget lille, på længde med en sanglærke. Den har blygrå underside, hvor det blygrå går op på halsen og kinden.Den har sorte og hvide tværbånd på den nederste del af bugen. Oversiden er brun med mange hvide pletter. Næbbet er grønligt.

Dens habitat er sumpede områder med lavt vand og bevoksning af siv, tagrør, dunhammer mm. Er der åbent vand med åkandeblade benytter den gerne disse til fouragering.

Dens føde består først og fremmest af hvirvelløse dyr, vandinsekter og deres larver, men den kan og tage småfisk.

Her kan man se de hvide pletter på oversiden og ane de sort-hvid tværstriber neders på bugen
Undersiden er blygrå og nøbbet er grønligt, den brune overside er antydet, men man kan ikke her se de mange hvide pletter.
Her kan den brune overside og den hvidplettede ryg anes.