Bysvale

Bysvale (Delichon urbicum)

Bysvale er en almindelig og udbredt ynglefugl i Danmark. Selvom den findes ynglende i naturlige områder f.eks. klinter, er den i det store og hele knyttet til kulturlandskabet, særligt omkring bebyggelse, hvor den anlægger sin rede under udhæng og i nicher på bygninger, så den lever i ganske høj grad op til sit navn. Oprindeligt har den anbragt sin rede på klippesider og som nævnt stejle klinter, men den har forstået at udnytte det menneskeskabte bjerglandskab i byerne. Kønnene er ens, og oversiden er mørk med et blåligt anstrøg, men med en tydelig hvid overgump der kontrasterer mod den mørke ryg og ligeledes mørke kløftede hale. Undersiden er hvid, bortset fra den mørke hale, og de lidt grålige vingeundersider.

Svaler(kort oversigtsartikel om svalerne)

Bysvale feltkendetegn

Link til stemmer (og udbredelse): http://www.xeno-canto.org/species/Delichon-urbicum Link til fjer: http://www.federbestimmung.de/birdprofile.php?bird=29 Link til global status: http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22712477