Blå Kærhøg

Voksen hun. Har ikke de tydelige fine lyse på vingenstriber