Vibe

Han, mørkt brystskjold fortsætter op over struben