Sølvhejre

Stor hvid, på størrelse med fiskehejre. Gult næb uden for yngletiden. For det meste gullige ben, men de kan også være mørkere.