Ægteskab kan være stressende

Ægteskab kan være stressende, og der er meget der skal holdes styr på.

I lang tid betragtede man fugles parforhold som et idylliske samliv uden ægteskabelige problemer. Først inden for de seneste 25-30 år, er man blevet klar over, at det ikke er lutter idyl og troskab der præger fuglenes parforhold. Et eksempel på et noget kompliceret familieliv kan man læse om i artiklen om jernspurven Der kan linkes til den direkte fra forsiden), men det er ikke kun jernspurvene der er utro, det gælde for størstedelen af fuglearterne.

Det gør, at hannerne må vogte gevaldigt på hunnerne i den periode, hvor æggene kan befrugtes.

Hos ænderne er hannerne i yngledragter meget farvestrålende og iøjnefaldende, og man har bemærket, at parrede hanner i yngledragt er mere end gennemsnitligt vagtsomme.

Det kunne forklares på to måder, den ene, at de på grund af den meget iøjnefaldende pragtdragt må være mere opmærksomme på eventuelle rovfugle eller andet der potentielt kan angribe dem. Den anden, at de passer godt på deres partner, for at sikre at hun ikke parrer sig med fremmede hanner.

En engelsk undersøgelse på overvintrende pibeænder har vist, at det med overvejende sandsynlighed er hypotese to, at hannerne beskytter deres hunner mod fremmede hanner, der er drivkraften for deres øgede vagtsomhed. Den vedhæftede illustration skitserer resultaterne af undersøgelsen.

Vagtsomhed hos parrede pibeand hanner

Ægteskab kræver sin fugl!

Mvh

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere