Advarsel – ikke for sarte sjæle

Birdlife International har netop udsendt en rapport der estimerer hvor stort omfanget af ulovlig jagt og fangst er i landene omkring Middelhavet.

Det er ikke munter læsning, rapporten anslår at den ulovlige fangst ligger i størrelsesordenen 25 millioner fugle om året, der bliver skudt, fanget i fælder, i snarer, på limpinde etc..

Jeg har skrevet en kort sammenfatning af rapporten, og vedhæfter også selve rapporten, som man gerne vil have spredt mest muligt, så almenheden bliver opmærksom på den voldsomme og ulovlige fangst.

Den illegale jagt og fuglefangst i Middelhavslandene

Illegal fuglefangst i Middelhavsområdet (Birdlife Int. rapport)

Mvh

Bjarne Bo